Návod k aktivní podpoře kampaně

„Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali.“ - Edmund Burke

Kampaň "Už nebudu mlčet!" má za cíl poukázat na diskriminační praktiky a aktivně s těmito praktikami bojovat. Česká Republika je demokratický stát, ve kterém jsou práva všech občanů zajištěna Listinou základních práv a svobod (ZDE) a dalšími právními nástroji. Ale hlavně, Česká Republika je naším domovem, a "doma" by se nikdo neměl obávat diskriminace a předsudků kvůli své různorodosti.

Do kampaně se mohou zapojit všichni a každý z nás může přispět ke zlepšení situace v naší zemi jiným způsobem. Níže najdete jen několik způsobů jak můžete pomoci, ale tento seznam není zamýšlen jako úplný seznam a budeme se snažit jej pravidelně aktualizovat.

  1.